Hoe veilig is de bestelsite?

De website wordt gehost in een beveiligd datacenter. We maken daarbij gebruik van de meest moderne firewalls ter bescherming van ons netwerk. De verbinding met de website is beveiligd middels het HTTPS protocol. Dit doen wij door middel van een TLS/SSL certificaat. Bij het intikken van de website ziet u een slotje in de browser verschijnen. Bij gebruik van het HTTPS protocol wordt de data die wordt verstuurd versleuteld. Zo kan niemand anders op internet uw gegevens zien of volgen.

Privacybeleid

Contactgegevens
De website www.keuzekado.com staat onder beheer van BIGsmilegroep BV. Keuzekado is een handelsnaam van BIGsmilegroep BV.


Ons vestigingsadres is Modem 4, 7741 MJ Coevorden
Ons postadres is Postbus 190 7740 AD Coevorden
Ons Inschrijvingsnummer bij de Kamer van Koophandel is 04056776
Ons B.T.W.-nummer is NL807251227B01

BIGsmilegroep BV, gevestigd aan Modem 4,  7741 MJ Coevorden, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Jenny Düsman is de Functionaris Gegevensbescherming van Keuzekado. Zij is te bereiken via jenny@bigsmilegroep.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken
Keuzekado verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
- Voor- en achternaam
- Adresgegevens
- Telefoonnummer
- E-mailadres

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@serviceengarantie.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
Keuzekado verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

- Om goederen en diensten bij u af te leveren
- Voor service en nazorg doeleinden

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
Keuzekado bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren ivm de door ons verstrekte garantietermijn de volgende bewaartermijnen voor de verwerkte persoonsgegevens: 24 maanden

Delen van persoonsgegevens met derden
Keuzekado verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Keuzekado blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
Keuzekado gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Keuzekado en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@serviceengarantie.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

Keuzekado wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Keuzekado neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via info@serviceengarantie.nl

Heeft bovenstaande antwoord uw probleem verholpen?

Staat het antwoord op uw vraag hier niet bij, vul dan het formulier in of neem contact op met onze telefonische helpdesk. De telefonische helpdesk is bereikbaar op telefoonnummer 0524 221411 (lokaal tarief). De telefonische helpdesk is bereikbaar van maandag tot en met vrijdag van 08.00 tot 20.00 uur, op zaterdag van 09.00 tot 17.00 uur. Houdt uw inloggegevens bij de hand.

Staat uw antwoord hier niet bij?

Stel hier uw vraag aan de helpdesk.